Language: 
 COVID-19 alert - 28/10/2020 Ở nhà nếu bạn cảm thấy không khỏe. Nếu bạn bị sốt, ho và khó thở, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế và gọi điện trước. Thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. (Xem thêm...)