Các hàm Python tích hợp sẵn

Trình thông dịch của Python có sẵn một số hàm để sử dụng. Các hàm này được gọi là hàm tích hợp. Ví dụ, print() là hàm in các giá trị được cung cấp cho hàm ra màn hình, hàm list() tạo một list trong Python,

Trong phiên bản Python 3.6 có 68 hàm Python được tích hợp sẵn. Dưới đây là danh sách các hàm đó, cùng với mô tả ngắn gọn về chúng. Bạn có thể bookmark lại để tra nhanh khi cần nhé.

Các hàm Python tích hợp sẵn

Nhấn Ctrl+F trên trình duyệt và nhập tên hàm cần tìm, nếu bạn muốn tìm nhanh nhé.

Các hàm Python tích hợp sẵn

Trong thời gian tới, mình sẽ cố gắng viết bài chi tiết về các hàm này để các bạn hiểu rõ cú pháp, cũng như cách dùng của từng hàm.

Nếu muốn biết hàm này cụ thể làm gì, có đối số nào, bạn chỉ cần nhập lệnh:

print(ten_ham.__doc__)

Python sẽ giải thích khá đầy đủ về hàm, bạn có thể đọc và làm vài ví dụ để hiểu hàm đó.

Leave a Reply