OneDrive là nền tảng lưu trữ đám mây quan trọng nhất của Microsoft. Nó rất gọn gàng, tích hợp với Windows 10, Microsoft Office và Outlook để cho phép bạn chỉnh sửa và di chuyển các tài liệu trên đám mây một cách liền mạch.

Nhưng nếu bạn không sử dụng OneDrive, thì shortcut vĩnh viễn của nó trong File Explorer là điều không cần thiết. May mắn thay, một chút mày mò trong Registry Editor sẽ cho phép bạn ẩn OneDrive khỏi File Explorer trong Windows 10. Đọc bài viết sau để biết cách thực hiện

Lưu ý: Bạn nên sao lưu Registry trước khi thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào trong đó.

Đầu tiên, hãy mở Registry Editor bằng cách nhấn phím Win, nhập regedit vào hộp tìm kiếm trong menu Start, sau đó nhấp vào Registry Editor trong các kết quả tìm kiếm.

Cách ẩn OneDrive khỏi File Explorer trong Windows 10

Mở Registry Editor

Khi đã vào Registry Editor, hãy điều hướng đến:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}

Tiếp theo, nhấp đúp vào giá trị registry ở bên phải có tên là System.IsPinnedToNameSpaceTree.

Cách ẩn OneDrive khỏi File Explorer trong Windows 10

Nhấp đúp vào giá trị registry ở bên phải có tên là System.IsPinnedToNameSpaceTree

Trong cửa sổ Edit DWORD, thay đổi số trong hộp Value data thành 0, sau đó bấm OK.

Cách ẩn OneDrive khỏi File Explorer trong Windows 10

Đổi Value data thành 0

Người dùng Windows 10 64-bit cần chỉnh sửa một key registry khác.

Đi đến:

HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}

… và thực hiện tương tự như trước đây, nhấp đúp vào System.IsPinnedToNameSpaceTree ở bên phải và thay đổi giá trị thành 0.

Cách ẩn OneDrive khỏi File Explorer trong Windows 10

Nhấp đúp vào System.IsPinnedToNameSpaceTree ở bên phải và thay đổi giá trị thành 0

Bấm OK là bạn đã hoàn thành. OneDrive đã được ẩn khỏi File Explorer.