Cách sử dụng Screen Time trong macOS Catalina

Apple lần đầu tiên giới thiệu Screen Time cho dòng iPhone và iPad trong iOS 12, cho phép người dùng xem số liệu thống kê về lượng thời gian dành cho thiết bị mỗi ngày. Screen Time hiện đã chuyển sang macOS với macOS Catalina, cho phép người dùng Mac thực hiện chức năng tương tự trên máy tính xách tay và máy tính để bàn của mình.

Screen Time cung cấp khả năng theo dõi việc sử dụng thiết bị trên cơ sở mỗi ứng dụng, điều này có thể rất hữu ích nếu bạn muốn biết ứng dụng nào mình đang dành nhiều thời gian nhất. Tương tự, nó cũng cho phép bạn đặt giới hạn ứng dụng, quy tắc thời gian ngừng hoạt động (downtime) và hơn thế nữa, rất giống trong iOS. Trong macOS, Screen Time đã thay thế Parental Control, vì các tính năng đã được tích hợp vào Screen Time.

Dưới đây là hướng dẫn cho biết cách thiết lập Screen Time trên máy Mac và các tính năng liên quan của nó:

1. Mở System Preferences trên máy Mac.

2. Nhấp vào Screen Time.

Cách sử dụng Screen Time trong macOS Catalina

3. Nhấp vào nút Options ở góc dưới bên trái.

4. Nhấp vào “Turn On”.

Cách sử dụng Screen Time trong macOS Catalina

Mọi thao tác đã hoàn tất. Giờ đây, Screen Time sẽ tự động theo dõi và ghi lại số liệu thống kê việc sử dụng thiết bị của bạn.

Bạn có thể chọn theo dõi App Usage, Notifications và Pickups từ các tab bên trái.

Sử dụng Downtime, bạn có thể chọn chỉ định một khoảng thời gian cụ thể trong đó một vài ứng dụng và cuộc gọi điện thoại được phép sẽ khả dụng. Hạn chế này sẽ áp dụng cho tất cả các thiết bị iCloud được đồng bộ khi bật Screen Time.

Các ứng dụng được phép có thể được chọn từ phần “Always Allowed”.

Cách sử dụng Screen Time trong macOS Catalina

App Limits sẽ cho phép bạn đặt giới hạn nhất định về thời gian một ứng dụng cụ thể được sử dụng. Ứng dụng sẽ bị khóa khi hết thời gian được sử dụng. Điều này có thể rất hữu ích trong việc kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị của con bạn hoặc đặt giới hạn thời gian đối với các game mà chúng chơi trên máy Mac.

Cách sử dụng Screen Time trong macOS Catalina

Phần Content & Privacy Restrictions cho phép bạn hạn chế nội dung cụ thể, mua và tải xuống trên máy Mac. Sử dụng các tùy chọn được liệt kê, bạn có thể giới hạn nội dung web, các bản tải xuống và ứng dụng. Bạn cũng có thể vô hiệu hóa mật khẩu và thay đổi tài khoản, v.v…

Cách sử dụng Screen Time trong macOS Catalina

Nếu muốn đặt mật khẩu cho Screen Time để không người dùng nào khác có thể thay đổi phần cài đặt, bạn có thể làm như vậy từ nút Options. Nút này cũng sẽ cho phép bạn kéo dài thời gian giới hạn cho các ứng dụng, khi chúng đến thời hạn phải ngừng sử dụng.

Screen Time có thể được sử dụng như một công cụ tuyệt vời để theo dõi số liệu thống kê việc dùng thiết bị và góp phần thay đổi lối sống hàng ngày dựa trên số liệu thống kê được trình bày. Bạn cũng có thể đặt giới hạn cho các ứng dụng và nội dung cụ thể trên máy Mac của mình nếu cần.

Bạn có thấy Screen Time hữu ích không? Bạn sẽ sử dụng nó trong tương lai chứ? Chia sẻ quan điểm của bạn với mọi người trong phần bình luận bên dưới nhé!

Leave a Reply