Cài đặt Turn Off Hard Disk After trong Power Options cho phép người dùng thiết lập để tắt nguồn ổ cứng (HDD), sau khi phát hiện thấy nó không hoạt động trong một khoảng thời gian. Cài đặt này sẽ không ảnh hưởng đến ổ SSD hoặc NVMe.

Để ổ cứng tự động tắt sau khi không sử dụng có thể giúp tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ pin của PC.

Khi bạn hoặc bất cứ thứ gì cố gắng truy cập vào ổ cứng đã bị tắt, sẽ có một vài giây chậm trễ trước khi ổ cứng tự động quay trở lại hoạt động và cho phép truy cập.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách tắt ổ cứng sau khi không sử dụng trong vài phút được chỉ định hoặc không bao giờ trong Windows 10.

Lưu ý: Nếu đã thiết lập tắt ổ cứng sau một khoảng thời gian không sử dụng, thì bạn sẽ gặp phải sự chậm trễ nếu khởi động lại explorer, vì bạn sẽ phải đợi tất cả các ổ đĩa bị tắt quay lại hoạt động trước khi explorer được khởi động lại.

Tùy chọn 1: Thay đổi cài đặt Turn Off Hard Disk After trong Power Options

1. Mở Advanced settings trong Power Options.

2. Mở rộng Hard disk và Turn off hard disk after, đặt số phút hoặc chọn không bao giờ (Never) cho những gì bạn muốn và nhấn vào OK.

Cách tắt ổ cứng sau khi không hoạt động trong Windows 10

Đặt số phút hoặc chọn Never

Lưu ý: Tùy chọn mặc định là 20 phút. Không nên đặt số lượng phút thấp. Làm như vậy có thể gây ra hao mòn nhiều hơn trên ổ cứng vì chúng sẽ phải thay đổi tốc độ quay (spin up/spin down) thường xuyên hơn.

Tùy chọn 2: Thay đổi cài đặt Turn Off Hard Disk After trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Nhập (các) lệnh bạn muốn sử dụng bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

Khi dùng pin:

powercfg /SETDCVALUEINDEX SCHEME_CURRENT 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 6738e2c4-e8a5-4a42-b16a-e040e769756e <seconds>

Và/hoặc khi cắm sạc:

powercfg /SETACVALUEINDEX SCHEME_CURRENT 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 6738e2c4-e8a5-4a42-b16a-e040e769756e <seconds>

Lưu ý: Thay thế <seconds> trong các lệnh trên với số giây bạn muốn chờ trước khi tắt ổ cứng.

Sử dụng số giây bằng  sẽ giống như chọn “Never”.

Giá trị dữ liệu mặc định là 1200 giây (20 phút).

Cách tắt ổ cứng sau khi không hoạt động trong Windows 10

Thay đổi cài đặt Turn Off Hard Disk After trong Command Prompt