Cách vô hiệu hóa vuốt để gõ trên bàn phím iPhone

Android đã hỗ trợ bàn phím vuốt trong hơn nửa thế kỷ. Giờ đây, cuối cùng, Apple đã đưa thao tác vuốt để gõ lên bàn phím iPhone với iOS 13. Tính năng này được bật theo mặc định, vì vậy nếu không thích, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng vuốt để gõ trên iPhone.

Mở ứng dụng Settings. Nếu không tìm thấy ứng dụng này, sử dụng tìm kiếm Spotlight để xác định nó.

Cách vô hiệu hóa vuốt để gõ trên bàn phím iPhone

Tiếp theo, cuộn xuống và chọn General.

Cách vô hiệu hóa vuốt để gõ trên bàn phím iPhone

Chạm vào Keyboard.

Cách vô hiệu hóa vuốt để gõ trên bàn phím iPhone

Tắt Slide to Type để vô hiệu hóa bàn phím trượt. Chọn một lần nữa để bật lại tính năng nếu muốn.

Cách vô hiệu hóa vuốt để gõ trên bàn phím iPhone

Cách vô hiệu hóa Slide-To-Type By Word

Một tính năng tùy biến mà Apple cung cấp cho người dùng iPhone là khả năng tắt tùy chọn Delete Slide-to-Type by Word. Nếu bật tính năng này khi nhấn nút quay lại chữ cuối cùng sẽ bị xóa.

Bạn có thể vô hiệu hóa tính năng này nhưng giữ lại bàn phím vuốt bằng cách truy cập vào Settings > General > Keyboard. Từ đây tắt Delete Slide-to-Type by Word.

Cách vô hiệu hóa vuốt để gõ trên bàn phím iPhone

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Leave a Reply