Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Cheat Engine là gì? Cheat Engine là công cụ hỗ trợ chơi game, giúp cheat game, thay đổi các thông số game hoặc tăng chỉ số nào đó trong trò chơi. Cheat Engine có thể can thiệp vào bộ nhớ của trò chơi để thay đổi thông số trên game. Điểm đặc biệt là Cheat Engine có thể hỗ trợ một số game chơi trực tuyến mà không gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của hệ thống máy tính.

Cài đặt Cheat Engine để cheat game

Bước 1:

Tải Cheat Engine về máy và cài đặt.

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Bước 2:

Tải game mà bạn muốn sử dụng Cheat Engine. Trong ví dụ dưới đây, game mà chúng tôi tải về là Plants vs. Zombies.

Tải game Plants vs. Zombies về máy và cài đặt tại đây.

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Bước 3:

Tiến hành mở cả game và Cheat Engine.

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Bước 4:

Click chọn biểu tượng open processes ở góc trên cùng bên trái cửa sổ Cheat Engine.

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Bước 5:

Trên danh sách process, click chọn tùy chọn “PlantsVsZombies.exe”, sau đó click chọn Open.

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Bước 6:

Chọn giá trị mà bạn muốn thay đổi. Giả sử khi mở một level mới trong game Plants vs. Zombies, bạn sẽ nhìn thấy 25 bông hoa hướng dương.

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Bước 7:

Nhập giá trị mới vào Cheat Engine, chẳng hạn bạn có thể nhập 25 vào khung Hex, sau đó click chọn First Scan. Lúc này bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều dữ liệu Address và Value trong bảng ở khung bên trái.

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Bước 8:

Nhìn các giá trị thay đổi trong game. Chẳng hạn khi bạn thu hoạch hoa hướng dương trong Plants vs. Zombies, năng lượng của bạn sẽ là 100.

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Sử dụng Cheat Engine bằng tay

Bước 1:

Nhập giá trị vào khung Value. Trên Cheat Engine nếu bạn nhập 100 vào khung Value, sau đó click chọn Next Scan, lúc này bạn sẽ nhìn thấy 1 address và 1 value trong bảng ở khung bên trái.

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Bước 2:

Kích đúp chuột vào value. Trong ví dụ trên, value là 100. Khi kích đúp chuột vào value, bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn “Add Address Manually”. Kích đúp chuột vào 100 trong bảng Add Address Manually.

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Bước 3:

Thay đổi value (giá trị). Trên cửa sổ Change Value, thay đổi giá trị 100 thành giá trị 99999999, sau đó click chọn OK.

Kích đúp chuột vào value mới trên game Plants vs. Zombies, và bạn sẽ có 9999999 hoa hướng dương.

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Cài đặt Cheat Engine và sử dụng Cheat Engine khi chơi game

Leave a Reply