Camtasia Studio là trình ghi và chỉnh sửa video tất cả trong một cho PC Windows. Đây là một ứng dụng đơn giản để sử dụng cho phép bạn ghi và tạo các video trông chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Với Camtasia Studio, việc tạo các bài thuyết trình ấn tượng, video trên YouTube và hướng dẫn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Bởi vì nó rất đơn giản để sử dụng, nó là một phần mềm tuyệt vời cho tất cả người dùng để tạo ra các video chất lượng chuyên nghiệp cho nhiều mục đích khác nhau.

Camtasia: Screen Recorder & Video Editor (Full key)

Download Camtasia (Original): Camtasia: Screen Recorder & Video Editor
Hướng dẫn Crack Camtasia mọi phiên bản:

Sau khi hoàn tất cài đặt, các bạn vào thư mục sau: C:\ProgramData\TechSmith\Camtasia Studio 19, mở và chỉnh sửa file RegInfo.ini

Các bạn sửa :

RegistrationKey=BBCUV-UVDRC-M8C5S-CHMX7-2M3A5
RegisteredTo=Tên PC của bạn

Sau đó các bạn save lại và gán quyền chỉ đọc file (Read Only) là được, nếu kỹ hơn các bạn chuột phải mở Properties – Tabs : Security và Deny tất cả các Group user name.