HomeMembers Ask Questions

CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO có nghĩa gì?

Độ sáng màn hình Nit là gì?
Palladium là gì?
Google cất giữ video YouTube và Gmail của bạn ở đâu?

Trong một công ty, doanh nghiệp thì các chức danh đều được viết tắt theo ký hiệu chung trên toàn thế giới như CEO, CFO, CPO,… Những từ viết tắt này được quy định sử dụng chung trong văn kiện, giao tiếp thay cho nội dung viết đầy. Có rất nhiều người chứ biết ý nghĩa của những từ viết tắt này nên sẽ gặp khó khăn trong khi xin việc chẳng hạn. Bài viết dưới đây sẽ giải thích rõ nghĩa của từng từ viết tắt trong chức vụ.

Giải nghĩa CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO

1. CEO

CEO là từ viết tắt của Chief Executive Officer, được gọi là Giám đốc điều hành hoặc Tổng giám đốc điều hành, người nắm vai trò quan trọng, lãnh đạo cao nhất, điều hành của một công ty, doanh nghiệp hay thậm chí là tập đoàn.

2. CFO

CFO là viết tắt của Chief Financial OfficerGiám đốc tài chính người phụ trách quản lý tài chính doanh nghiệp. Mọi kế hoạch nghiên cứu tài chính, sử dụng nguồn vốn công ty có hiệu quả,.. sẽ đều do CFO phụ trách.

CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO có nghĩa gì?

3. CPO

CPO là viết tắt của Chief Product OfficerGiám đốc sản xuất chịu trách nhiệm cho hoạt động sản xuất của công ty. Mọi hoạt động sản xuất trong công ty, đánh giá chất lượng sản phẩm đúng với yêu cầu đối tác, khách hàng sẽ do CPO chịu trách nhiệm.

4. CCO

CCO viết tắt của Chief Customer OfficerGiám đốc kinh doanh chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty, doanh nghiệp. CCO nắm vai trò điều hành công ty cao nhất sau CEO.

5. CHRO

CHRO viết tắt của Chief Human Resources OfficerGiám đốc nhân sự quản lý toàn bộ nhân viên trong công ty, phát triển nhân lực cũng như đào tạo nhân lực cho công ty.

6. CMO

CMO viết tắt của Chief Marketing OfficerGiám đốc marketing chịu trách nhiệm về marketing của công ty, đưa ra những hướng đi quảng bá sản phẩm của công ty, tiếp thị sản phẩm, nghiên cứu thị trường.

COMMENTS

WORDPRESS: 0