Get Link Video – Google Photos

Get Link Video – Google Photos Direct Link là công cụ mở rộng Chrome sẽ giúp bạn lấy link dẫn trực tiếp hình ảnh/video trên Google Photos khi cần nhúng vào blog, diễn đàn.