Google AdSense cho biết, họ đang hoàn tất cập nhật các blog quảng cáo. Quá trình này đã được bắt đầu từ khoảng đầu năm nay. Trong tuần tới, Google AdSense sẽ áp dụng các hành vi mới cho tất cả các blog quảng cáo hiện hành.

GA đang hoàn tất cập nhật tùy chọn các blog quảng cáo

Ngoài ra, nhà phát triển cũng đơn giản hóa các tùy chọn trên trang “Quảng cáo”. Trong khuôn khổ lần cập nhật này, các tùy chọn hiển thị quảng cáo sau sẽ bị hủy bỏ:

  • Quảng cáo của bên thứ ba
  • Quảng cáo văn bản mở rộng
  • Quảng cáo hiển thị hình ảnh mở rộng
  • Quảng cáo có thể mở rộng

Đối với các nhà xuất bản, họ không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Các tùy chọn này sẽ tự động bị xóa khỏi tài khoản của họ.

Cũng xin nhắc lại rằng vào cuối năm nay Google sẽ ngừng hỗ trợ các ứng dụng AdSense trên thiết bị di động.