Google sẽ không thay đổi URL cho mục tìm kiếm hình ảnh

Vào tháng 7 năm 2018, Google đã thông báo rằng trong thời gian tới sẽ thay đổi (referral URL) cho mục tìm kiếm hình ảnh. Tuy nhiên, trên thực tế, Google đã quyết định không thực hiện thay đổi này.

Google đã cập nhật một bài đăng từ năm 2018, trong đó nói rằng việc thay đổi referral URL đã bị hủy bỏ, còn dữ liệu về lưu lượng truy cập từ Google Images có thể được lấy từ Search Console.

Google sẽ không thay đổi URL cho mục tìm kiếm hình ảnh

“Sau khi thử nghiệm và xem xét kỹ càng, chúng tôi đã quyết định rằng nơi tốt nhất để đo lưu lượng truy cập từ Google Images là báo cáo hiệu suất trong Search Console. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng https://www.google.com (hoặc ccTLD tương ứng) làm URL cho tất cả lưu lượng truy cập từ Google Images và sẽ không cung cấp referral URL riêng cho mục tìm kiếm này (images.google.com)”.

Ngoài ra, Google cũng không thông báo cho bất kỳ ai về sự thay đổi này mà chỉ cập nhật bài đăng của mình từ năm 2018. Mọi người chỉ biết về điều này khi một chuyên gia vô tình đọc được bản cập nhật và đăng trên Twitter của mình.

Do đó, hiện nay nơi duy nhất bạn có thể xem dữ liệu chính xác về lưu lượng truy cập từ Google Images là Search Console.

Leave a Reply