Các du học sinh hay những sinh viên xin học bổng chắc chắn rất quen thuộc với thuật ngữ GPA. GPA là một trong những tiêu chí đánh giá học sinh quan trọng trong quá trình xin học bổng. Vậy GPA nghĩa là gì và nó đóng vai trò quan trọng như thế nào?

GPA là gì? Điểm GPA là gì?

GPA là từ viết tắt của từ Grade Point Average có nghĩa là điểm trung bình đánh giá học sinh theo hệ thống giáo dục tại Mỹ. Điểm này sẽ phần nào đánh giá năng lục học của học sinh, từ đó cho biết trình độ của học sinh đến đâu.

Cách tính điểm GPA đó là cộng các điểm trung bình cộng của các môn học rồi chia đồi để lấy điểm số trung bình. Công thức chi tiết của GPA là:

GPA là gì? Ý nghĩa của GPA?

Khi có kết quả thì thang điểm của GPA được tính theo thang điểm A, B, C, D hoặc 0 > 4 mà không phải là thang điểm 10 như bên Việt Nam.

Với các bạn học sinh khi muốn xin vào các trường đại học bên Mỹ thì điểm GPA phải tối thiểu là 3.3, để có được học bổng thì điểm GPA phải đạt trên 3.9.

GPA là gì? Ý nghĩa của GPA?

Bên cạnh điểm GPA, các trường tại Mỹ cũng xét thêm các hoạt động ngoại khóa mà học sinh tham gia để kết hợp với điểm mà bạn đtạ được. Nếu bạn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa sẽ được đánh giá rất cáo. Ngoài ra một số trường đại học ở Mỹ còn lấy thêm một số bài kieemt tra như SAT, TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, thư giới thiệu, bài luận và kinh nghiệm của sinh viên…

2. Cách chuyển đổi sang thang điểm GPA

US GPAĐiểm (hệ 4.0)Điểm (hệ 10.0)
A+48.5 – 10
A3.8 – 3.9
A-3.4 – 3.7
B+3.1 – 3.37.0 – 8.4
B2.8 – 3.0
B-2.4 – 2.7
C+2.1 – 2.35.5 – 6.9
C1.8 – 2.0
C-1.4 – 1.7
D+1.1 – 1.34.0 – 5.4
D0.8 – 1.0
D-0.7
F< 0.7< 4.0