Instagram cho phép chia sẻ bài đăng thành Stories

Tính năng mới trên Instagram cho phép người dùng chia sẻ ảnh đã đăng lên thẳng Instagram Story của mình.

Theo Instagram, tính năng mới sẽ giúp bạn bè hay những trang mà bạn theo dõi phổ biến nội dung khi người khác có thể chia sẻ nội dung họ đăng. (Dễ hơn việc chụp ảnh màn hình hay lưu về rồi đi chia sẻ).

Instagram cho phép chia sẻ bài đăng thành Stories

Bất kì bài đăng nào chia sẻ lên Story sẽ có tên người dùng ban đầu cùng đường dẫn trở về bài đăng ban đầu. Bài đăng được chia sẻ lên Story dưới dạng sticker có thể được sắp xếp lại, thay đổi kích thước, đặt hình nền tùy ý trước khi đăng.

Người dùng chia sẻ bằng cách chạm vào biểu tượng hình máy bay ở góc phải vốn dùng để chia sẻ dưới dạng Instagram Direct. Giờ sẽ có thêm lựa chọn tạo Story. Chỉ các bài đăng từ tài khoản Public mới có thể chia sẻ lên Story và người dùng nếu muốn có thể không cho người khác chia sẻ lại.

Leave a Reply