LoftLoader Pro – Preloader Plugin for WordPress

Kích hoạt bất kỳ phần mở rộng trang nào trong phần nâng cao mới, sau đó bạn có thể xuất các shortcode Loader và thêm nó vào bất kỳ trang nào để hiển thị bộ tải khác nhau trên các trang khác nhau. (Bạn có thể muốn đọc tài liệu để biết thêm chi tiết.)

LoftLoader Pro - Preloader Plugin for WordPress

Buy license: LoftLoader Pro-Preloader plugin cho WordPress

Kể từ khi LoftLoader Pro v 2.0, bây giờ bạn có thể thêm bộ tải khác nhau cho các bài viết của bạn và các loại bài đăng tùy chỉnh, chẳng hạn như danh mục, sản phẩm, vv

Download source (Share): LoftLoader Pro v2.2.3 – Preloader Plugin for WordPress

Leave a Reply