Moana – Contact Form 7 Builder

Bạn đang sử dụng Biểu mẫu liên hệ 7 và cảm thấy mệt mỏi với việc liên tục thực hiện các thay đổi về kiểu và cột của biểu mẫu? Bây giờ bạn có thể giải phóng mình khỏi rắc rối mã hóa khó chịu này. Với Moana Builder, bạn có thể dễ dàng kéo và thả các phần tử theo cách bạn đang làm với WPBakery Page Builder.

Moana - Contact Form 7 Builder

Demo & buy: Moana – Contact Form 7 Builder
Download source (Share): Moana v1.5.9 – Contact Form 7 Builder

Leave a Reply