Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính

Để làm việc nhanh trên các ứng dụng, sử dụng phím tắt là cách hiệu quả nhất. Dưới đây là những phím tắt Google Slides phổ biến giúp bạn tiết kiệm thời gian.

Đây không phải là danh sách phím tắt Google Slides đầy đủ, chỉ nêu các phím tắt thông dụng. Nếu muốn danh sách đầy đủ, truy cập vào trang hỗ trợ của Google Slides.

Để mở danh sách phím tắt bàn phím trong Google Slides, nhấn Ctrl+/ (Windows và Chrome OS) hoặc Cmd+/ (macOS).

Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính

Phím tắt chung

Những phím tắt này khiến mọi thứ dễ dàng hơn như từ sao chép văn bản đến hoàn tác lỗi.

Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính

Phím tắt định dạng văn bản

Google Slides có vô số phím tắt cho phép bạn định dạng văn bản trong mỗi slide. Đây là các phím tắt sử dụng để thực hiện các công việc như in nghiêng, in đậm hoặc gạch chân văn bản.

Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính

Phím tắt sử dụng Filmstrip

Filmstrip là khung bên trái chứa danh sách tất cả các slide theo chiều dọc. Bạn có thể sử dụng những phím tắt này khi muốn tập trung vào Filmstrip.

Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính

Phím tắt di chuyển trong một bài thuyết trình

Bạn có thể di chuyển quanh tài liệu một cách nhanh chóng mà không cần sử dụng chuột với những phím tắt hữu ích này.

Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính

Phím tắt di chuyển và sắp xếp đối tượng trong slide

Bạn có thể có một vài đối tượng, hình ảnh hoặc hình dạng trong bài thuyết trình cần di chuyển hoặc thay đổi. Đây là cách bạn làm mà không cần sử dụng chuột.

Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính

Phím tắt hiển thị bài thuyết trình

Những phím tắt này có thể khiến quá trình hiển thị bài thuyết trình của bạn được suôn sẻ hơn nhiều.

Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính

Phím tắt truy cập menu trên PC

Bạn có thể sử dụng những phím tắt sau trên PC để truy cập các menu trên thanh menu.

Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính

Phím tắt truy cập menu trên macOS

Bạn có thể truy cập thanh menu với phím tắt bàn phím trên Mac.

Những phím tắt Google Slides thông dụng trên máy tính

Bây giờ, bạn đã được trang bị các phím tắt Google Slides hữu ích. Nếu không tìm thấy thứ bạn cần, hãy nhớ kiểm tra trang hỗ trợ của Google để biết thêm.

Leave a Reply