Smart Slider – Next generation visual editor

Smart Slider – Trình chỉnh sửa trực quan thế hệ tiếp theo để tạo các Khối và Thanh trượt hoạt hình, đáp ứng. Bắt đầu với một Slider trống hoặc chọn từ nhiều mẫu đẹp. Hơn 100 trang trình bày được tạo sẵn với cài đặt siêu dễ dàng bằng một cú nhấp chuột.

Smart Slider - Next generation visual editor

Demo & buy: Smart Slider Pro
Download source (Share): Smart Slider Pro v3.4.19

Leave a Reply