Tag: 11 Pro

Ứng dụng Shortcuts được tích hợp trực tiếp vào iOS 13 và iPadOS 13. Sau nhiều năm cải thiện, giờ đây bạn có thể tạo tự động hóa dựa trên thông báo trê [...]
1 / 1 POSTS