Tag: .NET Framework

Đã bao giờ bạn muốn tạo trình duyệt web của riêng mình? Đây không phải là ý tưởng tồi khi tất cả các dữ liệu trình duyệt về bạn được lưu trữ trên máy [...]
Icon là hình ảnh nhỏ được sử dụng cho các ứng dụng, chương trình hoặc trang web khác nhau. Nếu muốn tạo icon, bạn có thể sử dụng Adobe Photoshop vì đâ [...]
2 / 2 POSTS