Ý nghĩa của chương trình Team building đối với sự phát triển của doanh nghiệp – bởi muốn xây dựng và phát triển một doanh nghiệp cần phải dựa trên tinh thần đồng đội, sự đoàn kết. Chính vì thế, mà các chương trình Team building giống như một môi trường xúc tác quan trọng giúp các cá nhân trong một tập thể cảm thấy tự tin, thoải mái cũng như tin tưởng lẫn nhau để có thể cùng làm việc, phấn đấu, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Nhưng do tâm lý người Việt chưa nhận rõ được ý thức và tinh thần hợp tác cao trong khi làm việc tập thể, theo nhóm. Trình độ tri thức, tính ỷ lại, hay ganh tị hoặc thiếu trách nhiệm, thiếu tin tưởng…dẫn đến cảnh “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Điều này đã được thể hiện rất rõ trong môi trường làm việc hay sản xuất theo lối cũ của đa số các tổ chức, doanh nghiệp ngày nay vẫn còn mắc phải…

Ý nghĩa của chương trình Team building đối với doanh nghiệp

Vậy làm thế nào để phát huy hết ý nghĩa của Team building trong các doanh nghiệp?

Việc xây dựng và phát triển một đội, nhóm cần phải được quan tâm:

Thứ nhất – Chúng ta cần tập hợp toàn bộ những nhân viên có tâm huyết, kiến thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan của nhóm.

Thứ hai – Trang bị những kỹ năng làm việc theo nhóm một cách thường xuyên thông qua các hoạt đông Teambuilding. Để từ đó tạo lòng tin, sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên, giúp các thành viên trong nhóm đưa ra mục tiêu rõ rang và điều quan trọng là thông qua các hoạt động và chương trình đào tạo kỹ năng thông qua Teambuilding có thể giúp bồi dưỡng và phát hiện ra các nhân tố xuất sắc, giúp họ phát huy hết khả năng của mình…Các hoạt động ý nghĩa của Team building cực kỳ quan trọng đối với một doanh nghiệp vừa và lớn.

Nếu biết cách phát triển một nhóm làm việc cùng nhau hiệu quả, thì thành quả lúc này có được hay không sẽ phải dựa vào cả nhóm, thành công trong việc đạt mục tiêu chung sẽ giúp từng thành viên được khai thác năng lực một cách tốt nhất.

Bạn sẽ khám phá ra được những tiềm năng của mình mà khi làm việc độc lập bạn chẳng bao giờ ra điều đó. Đã rất nhiều tài năng được phát hiện thông qua các chương trình ý nghĩa của Teambuilding.